Wat er verandert aan ons stadion en waarom: de belangrijkste vragen

Waar de meeste stadions publieksvriendelijker worden, verandert Willem II het uitvak in een bunker en liggen de metershoge draaihekken voor eigen supporters al klaar. Wat verandert er en waarom? Op die vragen proberen we antwoorden te krijgen.

Om jullie op de hoogte te houden, delen we hier vast de belangrijkste vragen -ook al zijn ze vooralsnog onbeantwoord: het is vakantie en Willem II vindt vragen beantwoorden spannend. Zodra er antwoorden zijn, vullen we het verhaal aan. Zijn de antwoorden vaag? Dan zijn de plannen dat kennelijk ook.

Mocht je trouwens zelf beleidsstukken hebben waaruit blijkt wat er met het stadion gaat gebeuren: laat het ons weten.

 1. Welke veiligheidseisen stelt Willem II aan het stadion? En aan welke veiligheidseisen moet het van overheidswege voldoen?
 2. Van wie is de eis dat de ingangen van het stadion verplaatst worden van de huidige ingangen naar de hoeken van het stadion (onder vak D, K, P en O)?
 3. In hoeverre zijn mogelijkheden voor uitbreiding van de stadioncapaciteit meegenomen in de gesprekken tussen de gemeente en de club? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er besproken of uitgesloten? Zo nee, waarom niet?
 4. Is er zicht op de maximale capaciteit die kan worden toegevoegd aan het huidige stadion? Zo ja, wat is deze maximale capaciteit en hoe kan deze binnen de veiligheidseisen van de gemeente bereikt worden?
 5. Is het toegestaan voor Wilem II om gebruik te maken van lage tourniquets?
 6. Is de segmentatie van supporters bij de ingangen een eis van de gemeente?
 7. Willem II heeft al vaker gesproken met de gemeente over een uitbreiding van het stadion. In de huidige fasering liggen de plannen voor uitbreiding én safe standing volledig in de ijskast. Wanneer is het plan veranderd van uitbreiding naar vooral aanpassingen voor veiligheid?
  Wie was hier de initiator van?
 8. Willem II heeft uitstel aangevraagd voor de betalingen van de uitgestelde huur in de coronaperiode. Vindt Willem II het verantwoord van de gemeente om eisen te stellen aan verbouwingen wanneer de club niet eens kan voldoen aan huurbetalingen? Waarom? En wat vindt de gemeente Tilburg hier zelf van?
 9. Er hangen meerdere nieuwe camera’s in en rondom het stadion. Wat voor camera’s zijn dit? Wie heeft om de komst van deze camera’s gevraagd? En waarom?
 10. Er zijn veel aanpassingen gedaan aan het uitvak (vak voor supporters van de bezoekende club) deze zomer.
  • Aanpassing 1: folie op de ramen van het uitvak.
   • Wie heeft dit gewild?
  • Aanpassing 2: plexiglas wanden met dikke stalen balken die het zicht van de uitsupporters belemmeren. Willem II zegt dat als zij het niet hadden gedaan op deze manier, de gemeente het had gedaan (https://www.bd.nl/willem-ii/tilburgs-uitvak-wordt-volgens-supporters-dichtgemetselde-bunker-willem-ii-reageert-het-moet-anders-had-de-gemeente-het-zelf-gedaan~a28f06f5/, geraadpleegd op 07/08/2023).
   • Wat is de mening van Willem II over het belemmeren van zicht van uitsupporters?
   • Ben je zo een gastvrije club en stad?
   • Is Willem II van mening dat je gasten hoort te ontvangen zoals je zelf ook ontvangen wil worden?
   • Hoe verhouden deze plexiglas wanden tot de deelneming van de gemeente aan “Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in 2020”? De stad heeft zich in dat plan gecommitteerd aan “goed gastheerschap”.
  • Aanpassing 3: een net voor de plexiglas wand die het zicht belemmert. Was dit een eis van de gemeente? Zo ja, op welk beleidsstuk is dit gebaseerd?
   • Wat is de mening van Willem II over het belemmeren van zicht van uitsupporters? Ben je zo een gastvrije club en stad?
 11. Is het mogelijk het rapport van Stadium Consultancy d.d. 29 november 2021 toe te sturen? In stuk 211130-33-VGB-01 Raadsvoorstel uitgifte erfpacht DEF van de gemeente wordt hiernaar verwezen in argumenten voor verschillende stadionaanpassingen.
 12. Heeft er ooit een aanvraag plaatsgevonden of is er gesproken over het dempen van de gracht voor uitbreiding van de KingSide (vakken A, B en C)? Zo ja, wat was de uitkomst van die gesprekken? Graag zouden wij zowel aanvraag als gespreksverslagen ontvangen.
 13. Is het binnen de veiligheidseisen van de gemeente toegestaan de KingSide uit te breiden? En zo nee, waarom niet?
 14. Over de scenario’s die genoemd worden in het rapport van Stadium Consultancy d.d. 29 november 2021; welke scenario’s zijn serieus besproken en wat waren hier de uitkomsten van?
 15. Vanuit welke dreigingsanalyse is het huidige scenario bepaald?
 16. Is er (behalve Stadium Consultancy) extern advies gevraagd, of gekeken naar andere clubs? Waarom wel/niet?

licht/donker